Har idag udsmykket pædagogseminariet i Jelling så der er lidt at glæde sig til når man møder ind efter sommerferie.